ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę kompletu do określania masy ciała urodzonych cieląt będących pod ocena wartości użytkowej prowadzonej przez PZHiPBM

I. ZAMAWIAJĄCY:

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1100 kompletów do określania masy ciała urodzonych cieląt będących pod ocena wartości użytkowej prowadzonej przez PZHIPBM

  • Szybka waga wskazówkowa do 100 kg do określania masy zwierząt
  • Wyposażona w 2 zawiesia pasowe o długości 2 metrów każde
  • Wyposażona w 2 haki do podwieszania oraz karabińczyk do montowania zawiesi pasowych
  • Wytrzymały front z pleksi i stabilna obudowa
  • podziałka co 500g
  • gwarancja co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje PZHiPBM do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura PZHiPBM

Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci przedstawienia ceny za komplet

OCENA OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena 90%; jakość 10 %. Oferent powinien przesłać po 1 egzemplarzu przedmiotu zamówienia w celu oceny jakości.

Oceniana będzie cena brutto oferty.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. Zamówienie będzie realizowane w 10 etapach do końca roku 2018r. Płatność będzie następowała po realizacji każdego etapu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji od 70 do 120 % ilości wag objętych zamówieniem po cenach złożonych w ofercie.

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być:
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2018r r. o godzinie 16.00

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Końcowy termin realizacji zamówienia: do dnia 14.12.2018r.

Formularz_ofertowy
Formularz_ofertowy

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy