ZARZĄDZENIE NR 17/2022/Z

DYREKTORA GENERALNEGO KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia trwania drugiej kadencji Rad Społecznych
działających przy oddziałach terenowych

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 17/2022/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czas trwania drugiej kadencji Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR został przedłużony do dnia 14 marca 2023 roku.

Źródło:  https://bip.kowr.gov.pl/informacje-publiczne/zarzadzenia-dyrektora-generalnego/zarzadzenie-nr-17-2022-z-w-sprawie-przedluzenia-trwania-drugiej-kadencji-rad-spolecznych-dzialajacych-przy-oddzialach-terenowych

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy