Bieganów – szkolenie hodowców (województwo lubuskie).

W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie dla naszych członków. Dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Agro Bieganów Z. Jodko gościliśmy na terenie tej firmy. Część merytoryczna szkolenia obejmująca zagadnienia genetyczne, żywieniowe, weterynaryjne i ekonomiczne została także przygotowana przez gospodarza. Tematyka wygłoszonych referatów była bardzo interesująca. Łączyła w sobie zarówno elementy teoretyczne jak i praktyczne. Po raz pierwszy przedstawiono koszty żywienia bydła w różnych grupach wiekowych.

Częścią szkolenia był także wykład G. Pantaleoni Prezesa firmy KBS GENETIC z Francji na temat hodowli bydła rasy Limousine w świecie. Prelegent przedstawił między innymi całkowite koszty chowu bydła rasy Limousine we Francji, a także kierunki w jakim powinna rozwijać się hodowla bydła ras mięsnych.

Uczestnicy szkolenia mieli także sposobność obejrzenia stad bydła należących do Agro Bieganów. W zgodnej opinii uczestników jakość i kondycja bydła, warunki chowu, opieka zootechniczna i weterynaryjna, a także dbałość o postęp genetyczny są przykładem sukcesu w hodowli.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy