Dokumentacja hodowlana

Dokumentacja hodowlana bydła mięsnego

Kupując bydło ras mięsnych do dalszej hodowli należy zwrócić uwagę na otrzymaną dokumentację zwierząt.
Paszport zwierzęcia nie jest dokumentem hodowlanym.

Dokumentacja hodowlana to:

 • Zaświadczenie hodowlane (lub certyfikat eksportowy w przypadku zwierząt importowanych) wystawione przez biuro Związku w Warszawie (albo kraj pochodzenia zwierzęcia gdy pochodzi ono z importu).
 • Karta Jałówki/Krowy lub Buhaja/Buhajka/Opasa wystawiona przez upoważnionego pracownika Związku
 • Decyzja wpisu do ksiąg
 • Wynik badania immunogenetycznego potwierdzający zgodność pochodzenia
 • Zaświadczenie sztucznego unasieniania krowy lub jałówki
 • Świadectwo pokrycia
 • Zaświadczenie o przeniesieniu zarodka

Procedury wydawania Świadectw zootechnicznych/Świadectw rodowodowych:

 1. Świadectwa zootechniczne/Świadectwa rodowodowe wydawane są przez biuro PZHiPBM w Warszawie i podpisywane przez upoważnioną do tego osobę.
 2. Świadectwa wydawane są tylko na pisemną prośbę hodowcy sprzedającego zwierzęta.
 3. Podanie o wydanie Świadectw zootechnicznych/Świadectw rodowodowych powinno zawierać:
 • dokładne dane teleadresowe hodowcy występującego o wydanie zaświadczeń (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, NIP),
 • tekst podania,
 • wszystkie numery kolczyków zwierząt dla których hodowca występuje o Świadectwa zootechniczne/Świadectwa rodowodowe,
 • podpis hodowcy i ewentualnie pieczątkę hodowcy (jeśli takową posiada).

W załączeniu hodowca może przesyłać kopie kart zwierząt dla których prosi o wydanie Świadectw zootechnicznych/Świadectw rodowodowych.

 1. Podanie o wydanie Świadectw zootechnicznych/Świadectw rodowodowych (ewentualnie wraz z kopiami kart zwierząt) hodowca przesyła listem, faksem lub mailem do biura w Warszawie.
 2. Na podstawie nadesłanych dokumentów i podania wydawane są Świadectwa zootechniczne/Świadectwa rodowodowe w terminie 5 tygodni od daty nadesłania wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Wystawione na kolorowym papierze Świadectwa zootechniczne/Świadectwa rodowodowe są wysyłane hodowcy listem na podany w podaniu adres.
 4. Hodowca za wydane Świadectwa zootechniczne/Świadectwa rodowodowe zostaje obciążony odpowiednią kwotą zgodną z cennikiem PZHiPBM co potwierdzone jest wystawioną fakturą.
 5. Faktura wystawiona za wydanie Świadectw zootechnicznych/Świadectw rodowodowych przysyłana jest hodowcy listem.
 6. Podania nie spełniające wymagań lub niekompletne nie będą realizowane.

Warszawa, dnia 02 listopada 2018 r.

Procedura wydawania opinii hodowlanych:

 1. Opinia hodowlana wydawana jest przez biuro PZHiPBM w Warszawie i podpisywane przez upoważnioną do tego osobę.
 2. Opinia hodowlana wydawana jest tylko na pisemną prośbę właściciela importowanych zwierząt.
 3. Podanie o wydanie opinii hodowlanej powinno zawierać:
  – dokładne dane teleadresowe właściciela występującego o wydanie opinii (imię i nazwisko, adres
  z kodem pocztowym, numer telefonu, NIP),
  – tekst podania,
  – wszystkie numery kolczyków zwierząt dla których właściciel występuje o opinię hodowlaną,
  – podpis hodowcy i ewentualnie pieczątkę hodowcy (jeśli takową posiada,
  – do podania należy dołączyć kopie certyfikatów wystawionych przez kraj, z którego pochodzą zwierzęta.
 4. Podanie o wystawienie opinii wraz z kopiami certyfikatów zwierząt właściciel przesyła listem, faksem lub mailem do biura w Warszawie.
 5. Na podstawie nadesłanych dokumentów i podania wydawana jest opinia hodowlana w terminie 3 tygodni od daty nadesłania wszystkich wymaganych dokumentów.
 6. Wystawiona opinia jest wysyłana właścicielowi zwierząt listem na podany w podaniu adres.
 7. Hodowca za wydanie opinii hodowlanej zostaje obciążony odpowiednią kwotą zgodną z cennikiem PZHiPBM co potwierdzone jest wystawioną fakturą.
 8. Faktura wystawiona za wydanie opinii przysyłana jest hodowcy listem.
 9. Podania nie spełniające wymagań lub niekompletne będą odsyłane hodowcy bez realizacji.

Warszawa, dnia 12 maja 2006 r.

Wzór podania o wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych

Zaświadczenie – wzór podania 2019

Zaświadczenie – wzór podania 2019

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy