Cennik od 1 III 2020

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach bydła mięsnego (tzw. MŚP)

§ 1

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty dla członków PZHiPBM za świadczone usługi od dnia 1 marca 2020 roku.

Lp. Wyszczególnienie usług jednorazowych Cena netto
1. Za ocenę wartości użytkowej krowy w stadach ras mięsnych (rocznie) 30,00 zł.
2. Za wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie: – zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub buhaja) będącego przedmiotem handlu, – materiału biologicznego zwierząt będącego przedmiotem handlu (komórki jajowej, zarodka lub nasienia) 25,00 zł.
3. Za wydanie na wniosek importera lub właściciela, opinii potwierdzającej pochodzenie importowanych zwierząt dla jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej, buhajów, od których pozyskano nasienie, jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych 40,00 zł.
4. Za wpis do sekcji głównej księgi buhaja hodowlanego 0,00 zł.
5. Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi ksiąg buhaja hodowlanego 15,00 zł.
6. Za wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich 0,00 zł.
7. Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich 15,00 zł.
8. Za wpis do sekcji głównej księgi, oraz do klasy elita i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich 0,00 zł.
9. Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi  i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich 15,00 zł.
10. Za kwalifikację krowy lub jałówki do ET na dawczynię zarodków na życzenie hodowcy wg kalkulacji
11. Za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej zwierząt dla podmiotów spoza Związku wg kalkulacji
12.   Za udostępnienie danych informatycznych z systemu komputerowego będącego własnością Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – cena wg kalkulacji przygotowanej każdorazowo po przedstawieniu zakresu potrzebnej informacji przez usługobiorcę wg kalkulacji
13.   Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) 50,00 zł.*
14.   Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi 0,00 zł.
15. Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) 0,00 zł.**
16. Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi 0,00 zł.**
17.   Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA dla buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) –  w przypadku niepotwierdzonego pochodzenia. wg kalkulacji*
18. Za koszty badań laboratoryjnych na podstawie markerów DNA dla buhajów importowanych (koszt 1 analizy) wg kalkulacji*

* w roku 2020 cena za 1 badanie to koszt 125 zł. netto. W przypadku konieczności badania np. matki i syna jest to koszt 2 x 125 zł netto.

** dotyczy kontroli pochodzenia około 15% osobników żeńskich wpisywanych do ksiąg.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy