XXX Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

12 – 14 maja 2023 r.

Harmonogram:

Piątek – 12 maja 2023

10.30 – 15.00 – Ocena bydła ras mięsnych Ring w Paw. 3A

Sobota – 13 maja 2023

1.00 – 11.45 Uroczystość otwarcia Narodowej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ring w Paw. 4

12.45 – 13.15 Prezentacja bydła ras mięsnych. Ring w Paw. 3A

Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mięsnych z tytułami czempionów. Wręczenie nagrody PZHiPBM hodowcy za zwierzę z tytułem superczempiona bydła ras mięsnych.

14.20 – 15.15 Pokaz zasad oceny bydła ras mięsnych. Ring w Paw. 3A

Niedziela – 14 maja 2023

10.00 – 11.30 Prezentacja bydła ras mięsnych. Ring w Paw. 3A

Wręczanie nagród hodowcom za bydło ras mięsnych z tytułami wiceczempionów, złotymi i srebrnymi medalami.

Wręczenie nagród PZHiPBM dla hodowców bydła ras mięsnych biorących udział w NWZH.

WYSTAWA BYDŁA MIĘSNEGO DOFINANSOWANA Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA WOŁOWEGO

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM – relacja

25 września 2021 r. w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Na przewodniczącego wybrano Jacka Klimzę, a sekretarzem została Bogna Hupa.

W sprawozdaniu z działalności zarządu, przedstawionym przez Prezesa, znalazły się najważniejsze działania podejmowane w 2020 roku. Delegaci wysłuchali również sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku 2020.

Delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, wykazujące dodatni wynik finansowy.

Udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

W wyborach uzupełniających do Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Krystynę Plata – hodowczynię z województwa pomorskiego.

Delegacji zatwierdzili również zmiany w Statucie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Najważniejszą z nich jest dodanie zapisu o działaniu w zakresie ochrony oraz dobrostanu zwierząt. Zapis ten pozwoli przeszkolić hodowców w zakresie ustawy o ochronie zwierząt jak również umożliwi Polskiemu Związkowi Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego  być stroną w postępowaniach administracyjnych. Będziemy mogli reprezentować rolników, którym często brakuje wiedzy prawnej lub też furtek z jakich korzystają NGOsy, które często traktują swoją działalność nie jako pomoc zwierzętom ale dobre źródło utrzymania.

W czasie przewidzianym na dyskusję poruszano problemy branży. Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

29-30.06.2019

(więcej…)

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

29-30.06.2019 r.

(więcej…)

XIV Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

29-30.06.2019 r.

(więcej…)

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach

22-23.06.2019

(więcej…)

Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

W dniach 17-19.05.2019 r. odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Bydło ras mięsnych prezentowane i oceniane było w pawilonie nr 4, przez który w trakcie wystawy przewinęły się tłumy zwiedzających, chcących popatrzeć na prezentowane, piękne zwierzęta.

Komisja sędziowska w składzie: Gilles Lequeux, Zsombor Wagenhoffer, Zbigniew Góral oceniła 75 sztuk bydła różnych ras w 5 kategoriach.

Prezentowane zwierzęta odznaczały się wybitnym poziomem hodowlanym.

Przyznano 13 tytułów czempiona, 10 tytułów viceczempiona i 52 złote medale.

Superczempionem Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych został: buhaj powyżej 24 miesięcy rasy Blonde d’Aquitaine WNUK wł. Krzysztof Pulkowski.

Tytuł Czempiona zdobyły:

Kategoria Rasa Nazwa zwierzęcia Właściciel
Buhaj do 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ARTUR

Pulkowski Krzysztof
Buhaj do 24 miesięcy Charolaise

ZAK

Bochyński Benedykt
Buhaj do 24 miesięcy Limousine

ZEUS

Michalski Krystian
Buhaj powyżej 24 miesięcy Angus czarny

ZOMBI

Szychulski Zbigniew
Buhaj powyżej 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

WNUK

Pulkowski Krzysztof
Buhaj powyżej 24 miesięcy Limousine

SALKO

PR Długie Stare
Krowa z cielęciem Charolaise

PERLA

Magowski Jerzy
Krowa z cielęciem Limousine

LOARA

Maćkowiak Paweł
Jałowica do 18 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ASTRA

Klimza Jacek i Celina
Jałowica do 18 miesięcy Charolaise

DOLCIA-2 BH

Hupa Bogna
Jałowica do 18 miesięcy Limousine

LAILA 1

HZZ Osowa Sień
Jałowica powyżej 18 miesięcy Charolaise

ERA BH

Hupa Bogna
Jałowica powyżej 18 miesięcy Limousine

ZADORA

Klimza Jacek i Celina

 

Tytuł Wiceczempiona zdobyły:

Kategoria Rasa Nazwa zwierzęcia Właściciel
Buhaj do 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ADMIRAŁ

Pulkowski Krzysztof
Buhaj do 24 miesięcy Charolaise

AMUR BH

Hupa Bogna
Buhaj do 24 miesięcy Limousine

ZUPO

Grabinska Dżesika
Buhaj powyżej 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ZAMEK

Klimza Jacek i Celina
Buhaj powyżej 24 miesięcy Limousine

WINETU

Pulkowski Krzysztof
Krowa z cielęciem Limousine

ESTRA LITTE

Szerfenberg Piotr i Justyna
Jałowica do 18 miesięcy Blonde d’Aquitaine

MANOWA

Haraziński Łukasz
Jałowica do 18 miesięcy Charolaise

DAKOTA -5 BH

Hupa Bogna
Jałowica do 18 miesięcy Limousine

DALIDA 2

Szerfenberg Piotr i Justyna
Jałowica powyżej 18 miesięcy Charolaise

SABA 2

Magowski Jerzy

 

XXVI Pomorskia Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

3-4 czerwca br. Lubań koło Kościerzyny.

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt

W dniach 5-7 maja br., w Poznaniu, odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można było obejrzeć najlepsze bydło ras mięsnych. 19 hodowców, zrzeszonych w PZHiPBM, wystawiło 68 sztuk zwierząt w 6 rasach.

Zespół sędziowski w składzie: Gilles Lequeux Specjalista z Interlim z Francji oraz Barbara Binerowska i Jerzy Moniuszko Selekcjonerzy Związku dokonali następujących wyborów:

WICECZEMPIONÓW RAS MIĘSNYCH

 1. Klimza Celina i Jacek, woj. śląskie
  buhaj do 24 m-cy., Waldi, rasy Blonde d’Aquitaine, nr kat. 8
 2. Agro Bieganów sp. z o.o., woj. lubuskie
  buhaj do 24 m-cy, Unierad, rasy Limousine, nr kat. 19
 3. Pulkowski Krzysztof, woj. lubuskie
  jałowice<18m-cy, Inga, rasy Blonde d’Aquitaine, nr kat. 44
 4. Agro Bieganów sp. z o.o., woj. lubuskie
  jałowice<18m-cy, Impasse Vi, rasy Limousine, nr kat. 52 5 Benedykt Bochyński , woj. wielkopolskie jałowice>18m-cy, Bienfaite 1, rasy Charolaise, nr kat. 62

CZEMPIONÓW RAS MIĘSNYCH

 1. Długie Stare Sp. z o.o. , woj. wielkopolskie
  buhaj powyżej 24m., Salko, rasy Limousine nr kat. 31
 2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chrustowo, woj. wielkopolskie
  buhaj powyżej 24 m., Tymon, rasy Blonde d’aquitaine nr kat. 23
 3. Jerzy Magowski, woj. kujawsko – pomorskie
  buhaj do 24 m., Urs, rasy Charolaise nr kat. 13
 4. Krzysztof Pulkowski, woj. lubuskie
  buhaj do 24 m., Wezyr, rasy Blonde d’aquitaine, nr kat. 9
 5. Agro Bieganów Sp. z o.o., woj. lubuskie
  krowa z cielęciem Java V, rasy Limousine nr kat. 38
 6. Zbigniew Kołoszyc, woj. lubuskie
  buhaj do 24 m.,Ułaz, rasy Limousine, nr kat. 15
 7. Piotr Kraśnicki, woj. podlaskie
  jałowice do 18 m, Joska, rasy Blonde d’aquitaine, nr kat. 40
 8. JERZY MAGOWSKI, woj. kujawsko-pomorskie
  jałówka powyżej 18 m, Asa, rasy Charolaise nr kat. 66
 9. Zbigniew Szychulski, woj. zachodniopomorskie
  jałowica powyżej 18 m., Begonia 92, rasy Angus Czarny, nr kat. 59
 10. Zbigniew Szychulski, woj. zachodniopomorskie
  buhaj do 24 m, Weteran, rasy Angus Czarny, nr kat. 3
 11. Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o., woj. łódzkie
  jałowica do 18 m., Aranica, rasy Limousine nr kat. 55
 12. Jerzy Magowski, woj. kujawsko-pomorskie
  jałowica do 18m., Tola, rasy Charolaise nr kat. 47
 13. Jerzy Magowski, woj. kujawsko-pomorskie
  buhaj powyżej 24m., Obrus, rasy Charolaise nr kat. 28
 14. Piotr i Justyna Szerfenberg, woj. wielkopolskie
  jałówka powyżej 18m., Estra Litte, rasy Limousine nr kat. 69

Nagroda specjalna – Trofeum Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dla Super Championa bydła ras mięsnych otrzymało Długie Stare Sp. z o.o., woj. lubuskie za buhaja Salko rasy Limousine, nr. kat. 31.

Przyznano również 63 złote medale.

Wszyscy hodowcy, z rąk Prezesa Jacka Zarzeckiego, otrzymali statuetki-podziękowania za udział w wystawie.
Pani Minister Ewa Lech wręczyła odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rolnictwa” hodowcom i pracownikom Związku.

Hodowcom dziękujemy za udział w wystawie, gratulujemy nagród i życzymy dalszych sukcesów w hodowli.
Serdeczne słowa podziękowania należą się również zespołowi sędziowskiemu oraz wszystkim pracownikom Związku zaangażowanym w organizację XXVIII KWZH.

 

DEGUSTACJA WYROBÓW Z WOŁOWINY KULINARNEJ – GDAŃSK, 20-21.08.2016 R.

W dniach 21-22 sierpnia 2016 .r w ramach zadania “Prawdziwej wołowiny smak” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przeprowadził degustację wyśmienitych steków i hamburgerów przygotowanych z pomorskiej wołowiny kulinarnej.

Degustacja odbyła się w Gdańsku na Targu Węglowym w ramach corocznych Targów Dominikańskich. Serwowane potrawy z wołowiny cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników targów.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy