Pracownicy Biura

Biuro Związku


Dyrektor Biura
Janusz Piotrowski
e-mail: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

Księgowość
e-mail: ksiegowa@bydlo.com.pl

Kierownik Biura
Agata Antonowicz
e-mail: antonowicz@bydlo.com.pl

Dział Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych


Kierownik Działu ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Anna Strawa-Harasymowicz
e-mail: anna.strawa@bydlo.com.pl

Starszy Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Barbara Dąbek
e-mail: dabek@bydlo.com.pl

Specjalista ds. Ksiąg i Rejestrów Hodowlanych
Paulina Grzeszczyk
e-mail: paulina.grzeszczyk@bydlo.com.pl

Dział Oceny i Selekcji


Kierownik Działu ds. Oceny i Selekcji Bydła Mięsnego
Agnieszka Zbrzeźniak
e-mail: zbrzezniak@bydlo.com.pl

Starszy Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Irmina Ołtarzewska
e-mail: oltarzewska@bydlo.com.pl

Specjalista ds. Oceny i Selekcji
Jarosław Ptak
e-mail: j.ptak@bydlo.com.pl

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy