XXIV Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Książu

22-23.06.2019 r.

(więcej…)

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

29-30.06.2019

(więcej…)

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale

29-30.06.2019 r.

(więcej…)

XIV Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach

29-30.06.2019 r.

(więcej…)

XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach

22-23.06.2019

(więcej…)

XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu

15-16.06.2019

(więcej…)

Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim

15-16.06.2019

(więcej…)

II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

8-9.06.2019

(więcej…)

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu

1-2.06.2019

(więcej…)

XXVIII Targi Rolnicze Glisno 2019

25-26 maja 2019

(więcej…)

Relacja z Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

W dniach 17-19.05.2019 r. odbyła się Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Bydło ras mięsnych prezentowane i oceniane było w pawilonie nr 4, przez który w trakcie wystawy przewinęły się tłumy zwiedzających, chcących popatrzeć na prezentowane, piękne zwierzęta.

Komisja sędziowska w składzie: Gilles Lequeux, Zsombor Wagenhoffer, Zbigniew Góral oceniła 75 sztuk bydła różnych ras w 5 kategoriach.

Prezentowane zwierzęta odznaczały się wybitnym poziomem hodowlanym.

Przyznano 13 tytułów czempiona, 10 tytułów viceczempiona i 52 złote medale.

Superczempionem Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych został: buhaj powyżej 24 miesięcy rasy Blonde d’Aquitaine WNUK wł. Krzysztof Pulkowski.

Tytuł Czempiona zdobyły:

Kategoria Rasa Nazwa zwierzęcia Właściciel
Buhaj do 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ARTUR

Pulkowski Krzysztof
Buhaj do 24 miesięcy Charolaise

ZAK

Bochyński Benedykt
Buhaj do 24 miesięcy Limousine

ZEUS

Michalski Krystian
Buhaj powyżej 24 miesięcy Angus czarny

ZOMBI

Szychulski Zbigniew
Buhaj powyżej 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

WNUK

Pulkowski Krzysztof
Buhaj powyżej 24 miesięcy Limousine

SALKO

PR Długie Stare
Krowa z cielęciem Charolaise

PERLA

Magowski Jerzy
Krowa z cielęciem Limousine

LOARA

Maćkowiak Paweł
Jałowica do 18 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ASTRA

Klimza Jacek i Celina
Jałowica do 18 miesięcy Charolaise

DOLCIA-2 BH

Hupa Bogna
Jałowica do 18 miesięcy Limousine

LAILA 1

HZZ Osowa Sień
Jałowica powyżej 18 miesięcy Charolaise

ERA BH

Hupa Bogna
Jałowica powyżej 18 miesięcy Limousine

ZADORA

Klimza Jacek i Celina

 

Tytuł Wiceczempiona zdobyły:

Kategoria Rasa Nazwa zwierzęcia Właściciel
Buhaj do 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ADMIRAŁ

Pulkowski Krzysztof
Buhaj do 24 miesięcy Charolaise

AMUR BH

Hupa Bogna
Buhaj do 24 miesięcy Limousine

ZUPO

Grabinska Dżesika
Buhaj powyżej 24 miesięcy Blonde d’Aquitaine

ZAMEK

Klimza Jacek i Celina
Buhaj powyżej 24 miesięcy Limousine

WINETU

Pulkowski Krzysztof
Krowa z cielęciem Limousine

ESTRA LITTE

Szerfenberg Piotr i Justyna
Jałowica do 18 miesięcy Blonde d’Aquitaine

MANOWA

Haraziński Łukasz
Jałowica do 18 miesięcy Charolaise

DAKOTA -5 BH

Hupa Bogna
Jałowica do 18 miesięcy Limousine

DALIDA 2

Szerfenberg Piotr i Justyna
Jałowica powyżej 18 miesięcy Charolaise

SABA 2

Magowski Jerzy

 

Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów, Warszawa 26.04.2019 r.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w gmachu Instytutu Technologicznego – Przyrodniczego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.

Na przewodniczącego wybrano Wiesława Karasia, a sekretarzem został Jakub Toczyłowski. Regulamin, porządek obrad oraz protokół z poprzedniego zgromadzenia zostały zatwierdzone większością głosów.

Prezes Jacek Zarzecki, składając sprawozdanie z działalności, przedstawił najważniejsze działania podejmowane przez Zarząd w 2018 roku oraz omówił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Zebrani wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej złożonego przez jej Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za rok 2018.

Delegacji zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, przeznaczając nadwyżkę przychodów nad kosztami na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych.
Udzielono absolutorium: Jackowi Zarzeckiemu, Jackowi Klimzie, Piotrowi Kraśnickiemu, Jerzemu Bałachowskiemu, Łukaszowi Cebuli oraz Wojciechowi Wójcikowi, w związku z pełnieniem w okresie 01.01 – 31.12.2018 r. funkcji w Zarządzie, a odmówiono jego udzielenia Józefowi Skarzyńskiemu.

Członkom Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZHiPBM głos zabrali obecni członkowie Rady Sektora Wołowiny Jerzy Wierzbicki i Zygmunt Jodko.

Dyskusja i wymiana doświadczeń Delegatów z całą pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku oraz promowania branży. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie efektywny i przyniesie widoczne rezultaty.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy