VII Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego w Gliśnie

27-28 maja br. w ramach XXVI Targów Rolniczych Lubniewice 2017.

Polak mały. Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera.

W dniu 3 czerwca br. uczestniczyliśmy, w ramach działania współfinasowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, w Dniu Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera Rady Ministrów w Warszawie. Piknik odbywał się pod hasłem “Polak mały”. Zapach grillowanych hamburgerów z wołowiny kulinarnej przyciągał tłumy do stoiska PZHiPBM. Na naszych milusińskich czekały również upominki. Nie mogło także zabraknąć mocniejszych wrażeń w postaci przejażdżki na byku rodeo. Zadowolenie na twarzach dzieci świadczyło o trafnym wyborze atrakcji.

Polska wolna od BSE i enzootycznej białaczki bydła.

Polska uzyskała najwyższy możliwy status kraju o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Nasz kraj znalazł się w gronie 47 państw, które posiadając ten status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem oraz produktami wołowymi na świecie. Co to oznacza? Status pozwoli zmniejszyć wydatki na kontrolę i monitorowanie gąbczastej encefalopatii bydła jak również pozwoli na pozyskiwanie przez nasz przemysł mięsny dodatkowych produktów wołowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które do tej pory musiały podlegać zniszczeniu.

Od 24 maja br., terytorium Polski jest również w całości uznane za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

To bardzo dobre wiadomości dla hodowców bydła, ponieważ dzięki takim decyzjom Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt oraz Komisji Europejskiej wzrośnie nasza atrakcyjność eksportowa na rynkach, które do tej pory były dla nas niedostępne ze względu na występowanie BSE.

Praca – Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

ogłasza konkurs na stanowisko: SPECJALISTY

Obowiązki:

 • Gromadzenie, monitoring i przetwarzanie danych hodowlanych
 • Analiza i raportowanie w zakresie oceny wartości użytkowej bydła mięsnego i ksiąg
 • Współpraca z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie zootechniczne
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa i dokładność
 • Umiejętności interpersonalne i społeczne
 • Umiejętność pracy pod silną presją czasu
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny złożonych sytuacji
 • Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie
 • Gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych

Gwarantujemy:

 • Pracę na pełen etat
 • Możliwość awansu

CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres bydlo@bydlo.com.pl

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 16 czerwca 2017 r.

Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r., Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

Ogłoszenie specjalista o+k

 

V AUKCJA BYDŁA MIĘSNEGO W JANOWIE

14 marca na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ( woj. podlaskie) po raz piąty odbyła się Aukcja Bydła Mięsnego organizowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 42 hodowców z terenu 3 województw przeznaczyło na sprzedaż 210 sztuk odsadków o masie od 200 do 380 kg.  Zainteresowanych zakupem było 6 firm z kraju i zagranicy. Nabywców znalazły wszystkie zwierzęta.  Średnia cena za jałówki wynosiła 11,80 zł. netto, zaś za byczki 11,70 zł. netto. Ceny maksymalne na aukcji wyższe nawet o 1,5 zł./kg  uzyskiwały zwierzęta młode w dobrej kondycji i czystorasowe w wadze od 230 do 280 kg.

Po raz kolejny hodowcy przekonali się, że za dobry towar kupujący jest w stanie zapłacić dużo, ale musi on spełniać określone warunki. Jeżeli ktoś oczekuje, że za byczki, których waga przekracza 370 kg uzyska po 13,5 zł.  za kilogram to niestety jest to cena nierealna i nie ma znaczenia, że zwierzę jest młode i ma dobre przyrosty – powiedział Jacek Zarzecki prezes PZHiPBM. Celem  aukcji było umożliwienie hodowcom sprzedaży bezpośredniej.

W ciągu 5 aukcji sprzedano ponad 800 sztuk bydła. Kolejne aukcje planowane są w województwach warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.

 

SPOTKANIE Z MINISTREM KRZYSZTOFEM JURGIELEM

Polska wołowina jakością i smakiem może dorównywać tej z Francji czy Argentyny. Polscy hodowcy mają możliwości produkcji i zapewnienia konsumentom mięsa takiej samej jakości, ale po korzystniejszej cenie. Takie zagadnienia były omawiane, w dniu 23 lutego br., na spotkaniu ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami naszego związku, ZPBM, Instytutu Zootechniki PIB w Balicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Jacek Zarzecki – prezes PZHiPBM, Józef Skarzyński – członek zarządu oraz hodowcy Marian Cieśliński i Zygmunt Sowul.

Minister zachęcał uczestników do włączania się w konsultacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego − tak, aby postulaty związane z produkcją wołowiny miały swoje odzwierciedlenie w procedowanych przepisach.

Poruszyliśmy wiele tematów ważnych z naszego punktu widzenia. Dotyczyły one w dużej mierze wsparcia hodowli bydła mięsnego – powiedział Jacek Zarzecki – zwróciliśmy uwagę na problemy wynikające z ograniczenia działań związanych z programem Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze bydła mięsnego, powstawaniem grup producentów rolnych w sektorze wołowiny. Duży nacisk położyliśmy na potrzebę zmian w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zmianę obowiązku 7-dniowego terminu rejestracji bydła. Zwróciliśmy uwagę na problem dopłat dla hodowców bydła mięsnego będącego pod oceną Związku. Stoimy na stanowisku, że nie można traktować jednakowo bydła mlecznego i mięsnego. Żeby nasza hodowla się rozwijała oraz rosła jakość produkcji niewątpliwie potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Jestem przekonany, że część naszych postulatów jest możliwa do realizacji jeszcze w tym roku.

Relacja z Walnego Zgromadzenia Delegatów

W dniu 14.02.2017 r. odbyła się kontynuacja Walnego Zgromadzenia Delegatów, rozpoczętego dnia 09.11.2016 r. W trakcie Walnego Zgromadzenia wybrano nowych członków Zarządu Związku. Nowym Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego został Jacek Zarzecki.

Aktualny skład Zarządu PZHiPBM:

 1. Jacek Zarzecki – Prezes Zarządu,
 2. Jerzy Bałachowski,
 3. Łukasz Cebula,
 4. Jacek Klimza,
 5. Piotr Kraśnicki,
 6. Józef Skarzyński,
 7. Wojciech Wójcik.

W związku z rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej, pana Jana Frąckowiaka, podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów uzupełniono jej skład. Nowym członkiem Komisji został pan Bartłomiej Owczarek.

 

Szkolenie w Grajewie

09 lutego 2017 r.

SZKOLENIE DLA HODOWCÓW BYDŁA MIĘSNEGO

Miejsce szkolenia:                Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie,
ul. Konstytucji 3 Maja 36, 19-200 Grajewo.

I część – szkolenie.

Program szkolenia:

10.00 – 10.10 –     Otwarcie szkolenia – Bogusław Roguś – Prezes Zarządu PZHiPBM,

10.10 – 10.50 –     Weterynaryjna diagnostyka i profilaktyka w stadzie bydła mięsnego. Podstawowe zasady współpracy z lekarzem weterynarii opiekującym  się stadem –
lek. wet. Andrzej Wiszowaty,

10.50 – 11.35 –     Czym kierować się przy wyborze buhaja w stadzie mięsnym –
dr Marcin Gołębiewski – SGGW w Warszawie,

11.35 – 12.20 –    Ekonomiczne aspekty hodowli bydła mięsnego – dr Marek Balcerak – SGGW w Warszawie,

12.20 – 12.40 –     Przerwa kawowa,

12.40 – 12.55 –     Prezentacja firmy Sowul & Sowul Sp. z o.o. – Przemysław Sowul – Prezes Zarządu,

12.55 – 13.10 –     Prezentacja firmy POMELAC Sp. z o.o.,

13.10 – 13.25 –    Prezentacja firmy „EKODARPOL” Zbigniew Zubala – Radosław Decewicz,

13.25 – 13.55 –    Możliwość wsparcia hodowli bydła mięsnego z PROW 2014 – 2020 – Tomasz Szeweluk – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego OR ARiMR w Białymstoku,

13.55 – 14.10 –     Prezentacja – Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,

14.10 – 14.20 –     Prezentacja firmy: Zakład Mięsny Henryk Kowalczyk,

14.20 – 15.00 –     Przerwa obiadowa.

II część – 15.00 – 16.00 – część zamknięta – tylko dla członków Związku.

 

 

Promocja działalności agroturystycznej

Związek ma możliwość promocji działalności agroturystycznej, również poza granicami kraju.

Jeśli prowadzicie Państwo taką formę wypoczynku, i wyrażacie zgodę na jej promocję, proszę o  kontakt z selekcjonerem obsługującym stado lub biurem Związku.

Szkolenie w Dolnej Saksonii

Z wizytą w Dolnej Saksonii – szkolenie

W dniach 06-09.12.2016 grupa pracowników działu oceny i selekcji odbyła szkolenie w Niemczech, przeprowadzone przez organizację MASTERRIND z Dolnej Saksonii.

Program szkolenia w szczególności nakierowany był na prowadzenie oceny użytkowości w rasach, które w  strukturze rasowej bydła mięsnego w Polsce wciąż maja drugorzędne znaczenie, takie jak szkockie górskie Highlander, Galloway oraz Aberdeen Angus, to zyskują coraz więcej entuzjastów. Było to pierwsze szkolenie w historii PZHiPBM, które dotyczyło w/w ras. Harmonogram szkolenia obejmował wyłącznie pracę w terenie z jednym z inspektorów Masterrindu, Panem Torstenem Kirsteinem, który chętnie dzielił się swym doświadczeniem i wiedzą o prowadzeniu stad bydła mięsnego. Oczywiście głównym celem wizyt na niemieckich farmach było punktowanie zwierząt pod okiem Pana Kirstein’a.

Oprócz wspomnianych wyżej ras, mieliśmy okazję zaobserwować stosowanie niemieckiego systemu oceny pokroju także na rasach francuskich, tj. Charolaise i Limousine. W ciągu 2 dniowego szkolenia polska ekipa zootechników odwiedziła 7 stad.  Dzięki tym wizytom mogliśmy przekonać się, że solidność i dokładność, z której słyną nasi zachodni sąsiedzi, jest  również widoczna w dziedzinie hodowli bydła. Jest to w głównej mierze wynikiem jakości pracy, odpowiednio, poprzez właściwy system szkolenia, przygotowanych do tej roli ludzi.

Do konieczności ciągłego podnoszenia umiejętności selekcyjnych kadry zootechnicznej chyba nikt nie ma wątpliwości, również u nas, a w specyfice zawodu selekcjonera, gdzie wciąż najważniejszym narzędziem pozostaje ludzkie oko, odpowiednio opracowany system szkoleń i weryfikacji umiejętności to podstawa jakości pracy hodowlanej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy