Informacja z Posiedzenia Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

Informujemy, że dnia 19 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, w którym uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki.

Podczas spotkania omówiona zostały m.in. aktualna sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych, projekt PROW na lata 2014 – 2020, udział w pracach międzynarodowych organizacji reprezentujących interesy rolników oraz bieżące sprawy Federacji.

Przedstawiciel PZHiPBM Pan Józef Skarzyński – Członek Zarządu poruszył następujące kwestie:

  • dopłat do krów mamek,
  • BSE – podejmowanych działań,
  • płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją.

W chwili obecnej Związek oczekuje na działania Ministerstwa w poruszonych powyżej tematach.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy