Stanowisko PZHiPBM w sprawie publikacji reportażu TVN o uboju chorych krów.

W związku z publikacją reportażu TVN  o uboju chorych krów  Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest zbulwersowany w jaki sposób łamane są przepisy prawa i  zasady dobrostanu zwierząt. Jest to ewidentny przykład braku odpowiedzialności  przy wprowadzaniu towaru do obrotu na rynku rolno- spożywczym. Naszym zdaniem sprawą tą z cała stanowczością muszą zająć się organy ścigania a winni powinni zostać surowo ukarani.  Należy zwrócić uwagę, że sytuacja do jakiej doszło w przedstawionym zakładzie stanowi niechlubny wyjątek, za który całkowitą odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który robił to z pełną świadomością , że jego zachowania są niezgodne z obowiązującym prawem.

Obecnie jako Rada Sektora Wołowiny analizujemy tę sytuację i będziemy szukali takich rozwiązań, które w 100% wyeliminują takie zachowania w praktyce. Jednym z pomysłów jest obowiązek instalowania kamer na terenach zakładu, które całodobowo będą monitorowały linie ubojowe W każdej dziedzinie znajdą się podmioty, które będą próbowały działać niezgodnie z obowiązującymi zasadami w celu  osiągnięcia łatwego zysku. Chcemy podkreślić z całą stanowczością, iż polscy hodowcy i przetwórcy spełniają wysokie wymagania jakie stawia przed nimi system zapewnienia bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Mamy nadzieję, że ten incydentalny przypadek nie będzie miał wpływu na ocenę całej branży mięsnej.

Jacek Zarzecki

Prezes PZHiPBM

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy