XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła

Już od 25 lat Szkoła Zimowa Hodowców Bydła stanowi forum wymiany poglądów między światem nauki i praktyki hodowlanej. Rokrocznie Szkoła gromadzi ok. 200 uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Obok przedstawicieli nauki, biorą w niej udział hodowcy, organizacje hodowlane oraz firmy działające na rzecz hodowli bydła oraz produkcji wołowiny i mleka. W jubileuszowej edycji Szkoły Zimowej odbył się panel poświęcony bydłu mięsnemu.

Na sesji prowadzonej przez prof. dr hab. Zenona Nogalskiego oraz dr hab. Andrzeja Węglarza Jacek Zarzecki przedstawił referat „ Horyzont 2020” zaś Józef Skarzyński omówił aktualny stan produkcji wołowiny w Polsce. Panel dyskusyjny poświęcony bydłu mięsnemu wywołał duże emocje wśród zebranych. Po jego zakończeniu na zaproszenie profesora Zygmunta Litwińczuka – Prezydenta Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła, Jacek Zarzecki wziął udział w posiedzeniu plenarnym klubu.

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy