Dokumentacja hodowlana

Dokumentacja hodowlana bydła mięsnego

Kupując bydło ras mięsnych do dalszej hodowli należy zwrócić uwagę na otrzymaną dokumentację zwierząt.
Paszport zwierzęcia nie jest dokumentem hodowlanym.

Dokumentacja hodowlana to:

 • Zaświadczenie hodowlane (lub certyfikat eksportowy w przypadku zwierząt importowanych) wystawione przez biuro Związku w Warszawie (albo kraj pochodzenia zwierzęcia gdy pochodzi ono z importu).
 • Karta Jałówki/Krowy lub Buhaja/Buhajka/Opasa wystawiona przez upoważnionego pracownika Związku
 • Decyzja wpisu do ksiąg
 • Wynik badania immunogenetycznego potwierdzający zgodność pochodzenia
 • Zaświadczenie sztucznego unasieniania krowy lub jałówki
 • Świadectwo pokrycia
 • Zaświadczenie o przeniesieniu zarodka

Procedury wydawania zaświadczeń hodowlanych:

 1. Zaświadczenia hodowlane wydawane są przez biuro PZHiPBM w Warszawie i podpisywane przez upoważnioną do tego osobę.
 2. Zaświadczenia wydawane są tylko na pisemną prośbę hodowcy sprzedającego zwierzęta.
 3. Podanie o wydanie zaświadczeń hodowlanych powinno zawierać:
  – dokładne dane teleadresowe hodowcy występującego o wydanie zaświadczeń (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym, numer telefonu, NIP),
  – tekst podania,
  – wszystkie numery kolczyków zwierząt dla których hodowca występuje o zaświadczenia hodowlane,
  – podpis hodowcy i ewentualnie pieczątkę hodowcy (jeśli takową posiada).

W załączeniu hodowca może przesyłać kopie kart zwierząt dla których prosi o wydanie zaświadczeń hodowlanych.

 1. Podanie o wydanie zaświadczeń hodowlanych wraz z kopiami kart zwierząt hodowca przesyła listem, faksem lub mailem do biura w Warszawie.
 2. Na podstawie nadesłanych dokumentów i podania wydawane są zaświadczenia hodowlane w terminie 3 tygodni od daty nadesłania wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Wystawione zaświadczenia hodowlane na kolorowym papierze są wysyłane hodowcy listem na podany w podaniu adres.
 4. Hodowca za wydanie zaświadczeń hodowlanych zostaje obciążony odpowiednią kwotą zgodną z cennikiem PZHiPBM co potwierdzone jest wystawioną fakturą.
 5. Faktura wystawiona za wydanie zaświadczeń hodowlanych przysyłana jest hodowcy listem.
 6. Podania nie spełniające wymagań lub niekompletne będą odsyłane hodowcy bez realizacji.

Warszawa, dnia 12 maja 2006 r.

Procedura wydawania opinii hodowlanych:

 1. Opinia hodowlana wydawana jest przez biuro PZHiPBM w Warszawie i podpisywane przez upoważnioną do tego osobę.
 2. Opinia hodowlana wydawana jest tylko na pisemną prośbę właściciela importowanych zwierząt.
 3. Podanie o wydanie opinii hodowlanej powinno zawierać:
  – dokładne dane teleadresowe właściciela występującego o wydanie opinii (imię i nazwisko, adres
  z kodem pocztowym, numer telefonu, NIP),
  – tekst podania,
  – wszystkie numery kolczyków zwierząt dla których właściciel występuje o opinię hodowlaną,
  – podpis hodowcy i ewentualnie pieczątkę hodowcy (jeśli takową posiada,
  – do podania należy dołączyć kopie certyfikatów wystawionych przez kraj, z którego pochodzą zwierzęta.
 4. Podanie o wystawienie opinii wraz z kopiami certyfikatów zwierząt właściciel przesyła listem, faksem lub mailem do biura w Warszawie.
 5. Na podstawie nadesłanych dokumentów i podania wydawana jest opinia hodowlana w terminie 3 tygodni od daty nadesłania wszystkich wymaganych dokumentów.
 6. Wystawiona opinia jest wysyłana właścicielowi zwierząt listem na podany w podaniu adres.
 7. Hodowca za wydanie opinii hodowlanej zostaje obciążony odpowiednią kwotą zgodną z cennikiem PZHiPBM co potwierdzone jest wystawioną fakturą.
 8. Faktura wystawiona za wydanie opinii przysyłana jest hodowcy listem.
 9. Podania nie spełniające wymagań lub niekompletne będą odsyłane hodowcy bez realizacji.

Warszawa, dnia 12 maja 2006 r.

Wzór podania o wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych

wzor_podania

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy