Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb, ochrona praw i interesów hodowców i producentów bydła oraz wspieranie ich działań w kierunku podnoszenia opłacalności

Pomysł utworzenia Związku Hodowców Bydła Mięsnego zrodził się w dyskusjach między profesorem Henrykiem Jasiorowskim, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, a dr Symeonem Poczynajło pracownikiem Działu Hodowli Bydła CSHZ

Aktualności

Tworzy się pierwsza sekcja

Sekcja rasowa –
HEREFORD


ocena_2014


Wyrok

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich.

Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny.

Zobacz więcej – źródło:
logo2


U  W  A  G  A  !

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego przypomina swoim Członkom, że zgodnie z §15 Statutu Związku istnieje możliwość tworzenia sekcji  bydła mięsnego według ras.

O Związku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce.

Więcej >>

Cennik PZHiPBM

Cennik Polskiego Związka Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za uslugi hodowlane w stadach bydła mięsnego

Więcej >>

Szybki kontakt

Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
mapa dojazdu
tel. 22-849-19-10, fax 22-849-32-32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl

© Copyright 2014/2015 - Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego