• Naturalny chów bydła mięsnego

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM - relacja

Dnia 28 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM.
W zebraniu udział wzięło 61 Delegatów PZHiPBM uprawnionych do głosowania oraz zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie PZHiPBM otworzył Pan Bogusław Roguś Prezes PZHiPBM.

Badania kału bydła

Informuję, że w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań kału zwierząt należących do Członków Związku pod kątem obecności pasożytów wewnętrznych, takich jak nicienie, motylica wątrobowa, kokcydia, tasiemce i inne.

Bydło Mięsne Sp. z o.o. – Spółka Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

PZHiPBM informuje o utworzeniu spółki Bydło Mięsne Sp. z o.o. zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000474056, posługującej się nr NIP 525-256-30-82 reprezentowanej przez Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a pozostała to m.in. doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe, działalność wydawnicza.
http://www.bydlomiesne.com.pl/

Podziękowania dla PZHiPBM

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie składa serdeczne podziękowanie za Wsparcie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu z oceny pokroju bydła mięsnego na Międzynarodowych Targach Rolniczych w Paryżu

Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego

W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Producentów – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podpisały Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego.

Komunikat

Osoby zainteresowane udziałem w Aukcji Bydła Mięsnego w Janowie woj. podlaskie proszone są o kontakt z panem Jackiem Zarzeckim tel. 530477764, e-mail: jacekzarzecki@o2.pl.

Kulinarna podróż z polską żywnością

w dniu 19.01.2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się noworoczne spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, członków Kierownictwa resortu z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce oraz PZHiPBM.

O Związku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce.

Więcej >>

Szybki kontakt

Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
mapa dojazdu
tel. 22-849-19-10, fax 22-849-32-32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl