Badania kału bydła

Informuję, że w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego a Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań kału zwierząt należących do Członków Związku pod kątem obecności pasożytów wewnętrznych, takich jak nicienie, motylica wątrobowa, kokcydia, tasiemce i inne.

Bydło Mięsne Sp. z o.o. – Spółka Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

PZHiPBM informuje o utworzeniu spółki Bydło Mięsne Sp. z o.o. zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000474056, posługującej się nr NIP 525-256-30-82 reprezentowanej przez Jacka Zarzeckiego – Prezesa Zarządu.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, a pozostała to m.in. doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe, działalność wydawnicza.

Podziękowania dla PZHiPBM

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie składa serdeczne podziękowanie za Wsparcie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu z oceny pokroju bydła mięsnego na Międzynarodowych Targach Rolniczych w Paryżu

Komunikat

Osoby zainteresowane udziałem w Aukcji Bydła Mięsnego w Janowie woj. podlaskie proszone są o kontakt z panem Jackiem Zarzeckim tel. 530477764, e-mail: jacekzarzecki@o2.pl.

Wołowina szansą dla Pomorza

Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. „Wołowina szansą dla Pomorza”, która odbędzie się dnia 04.02.2016 r. w Kościerzynie w Sali im. Lubomira Szopińskiego Kino REMUS, ul. 3 maja 9.

Kulinarna podróż z polską żywnością

w dniu 19.01.2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się noworoczne spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, członków Kierownictwa resortu z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce oraz PZHiPBM.

Minimalny poziom cen sprzedaży bydła rasy Hereford

Sekcja Hereford przy PZHiPBM na swojej sesji wyjazdowej 28.08 w Bieniaszach, regionie Warmii specjalizującym się od wielu lat w hodowli bydła mięsnego, podjęła Uchwałę rekomendującą hodowcom rasy Hereford minimalny poziom cen sprzedaży bydła przeznaczonego do dalszej hodowli.

Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego

W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Federacja Związków Producentów – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podpisały Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE TRZYLETNIEJ KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WDROŻENIE TRZYLETNIEJ KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ DOT. ŚWIEŻEJ, SCHŁODZONEJ LUB MROŻONEJ WOŁOWINY I WIEPRZOWINY ORAZ PRZETWORÓW SPOŻYWCZYCH WYTWORZONYCH NA BAZIE TYCH PRODUKTÓW, MIĘSA DROBIOWEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI ORAZ ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH OWOCÓW I WARZYW REALIZOWANEJ NA RYNKACH CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, ALGIERII I BIAŁORUSI PT. „SMAKI EUROPY – JAKOŚĆ I TRADYCJA”

I Aukcja Bydła Mięsnego zakończona sukcesem

Relacja z I Aukcja Bydła Mięsnego, która odbyła się w dniu 1 października 2015 r. w Janowie. Organizatorem aukcji był Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Zespół Szkół-Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, Urząd Gminy w Janowie. Impreza została zorganizowana pod Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Walne Zgomadzenie Delegatów PZHiPBM

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM – Warszawa, 28.04.2016 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00, w sali nr 103 Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego przy ul. Rakowieckiej 32 w Warszawie.
Zapraszamy wszystkich Delegatów.
Zarząd PZHiPBM

O Związku

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w Polsce.

Więcej >>

Regulamin Sekcji Rasowej Hereford

Regulamin prac Sekcji Rasowej Hereford
przyjęty przez Zarząd Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
z siedzibą w Warszawie („PZHIPBM”)
uchwałą nr 25/2015 z dnia 10.08.2015r.

Cennik PZHiPBM

Cennik Polskiego Związka Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za uslugi hodowlane w stadach bydła mięsnego

Więcej >>

Szybki kontakt

Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
mapa dojazdu
tel. 22-849-19-10, fax 22-849-32-32
e-mail: bydlo@bydlo.com.pl