Cennik od 1 VII 2024

Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach bydła mięsnego (tzw. MŚP)

§ 1

Ustala się następujące zryczałtowane opłaty dla członków PZHiPBM za świadczone usługi od dnia 1 sierpnia 2024 roku.

Lp.Wyszczególnienie usług jednorazowychCena netto
1.Za ocenę wartości użytkowej krowy w stadach ras mięsnych (rocznie)30,00 zł.
2.Za wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie: – zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub buhaja) będącego przedmiotem handlu, – materiału biologicznego zwierząt będącego przedmiotem handlu (komórki jajowej, zarodka lub nasienia)25,00 zł.
3.Za wydanie na wniosek importera lub właściciela, opinii potwierdzającej pochodzenie importowanych zwierząt dla jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej, buhajów, od których pozyskano nasienie, jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych40,00 zł.
4.Za wpis do sekcji głównej księgi buhaja hodowlanego0,00 zł.
5.Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi ksiąg buhaja hodowlanego15,00 zł.
6.Za wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich0,00 zł.
7.Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich15,00 zł.
8.Za wpis do sekcji głównej księgi, oraz do klasy elita i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich0,00 zł.
9.Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi  i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich15,00 zł.
10.Za kwalifikację krowy lub jałówki do ET na dawczynię zarodków na życzenie hodowcywg kalkulacji
11.Za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej zwierząt dla podmiotów spoza Związkuwg kalkulacji
12.  Za udostępnienie danych informatycznych z systemu komputerowego będącego własnością Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – cena wg kalkulacji przygotowanej każdorazowo po przedstawieniu zakresu potrzebnej informacji przez usługobiorcęwg kalkulacji
13.  Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy)50,00 zł.*
14.  Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi0,00 zł.
15.Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy)0,00 zł.**
16.Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi0,00 zł.**
17.  Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA dla buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) –  w przypadku niepotwierdzonego pochodzenia.wg kalkulacji*
18.Za koszty badań laboratoryjnych na podstawie markerów DNA dla buhajów importowanych (koszt 1 analizy)wg kalkulacji*

*  w przypadku konieczności badania np. matki i syna jest to koszt 2 x cena badania w zł. netto.

Cena obowiązuje do wyczerpania środków dotacyjnych. Przy większej ilości badań obowiązuje cena uzgodniona z laboratorium (w 2024 roku cena za 1 badanie to koszt 137,04 zł netto).

**  dotyczy kontroli pochodzenia około 15% osobników żeńskich wpisywanych do ksiąg.

Bydło Mięsne na wystawach w Minikowie, Sitnie i we Wrocławiu 6-7 lipca 2024

W miniony weekend (6-7 lipca 2024 r.) odbyły się trzy regionalne wystawy bydła mięsnego:  XXXVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowe Targi Rolno – Przemysłowe Agro-Tech w Minikowie oraz XXVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych we Wrocławiu, na których swój dorobek hodowlany zaprezentowało 24 hodowców, prezentując bydło w obrębie ras: limousine, hereford, blonde d’aquitaine, charolaise, angus czarny oraz belgijska biało-błękitna.

Prezentowane zwierzęta cechowały się doskonałym umięśnieniem i budową oraz wzorowym przygotowaniem do wystawy. Spośród czempionów, które wychodziły na ring sędziowie wybierali Super Czempiona. Jest to wyjątkowy tytuł do którego aspirują najlepsi hodowcy. Na wymienionych wyżej wystawach takie laury zdobyli: Landuyt Bernard, Napiórkowski Maciej oraz Paweł Goławski.

Serdecznie gratulujemy hodowcom za ich ociągnięcia i ciężką pracę hodowlaną.

Kulisy oceny zwierząt na VI Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego w Szepietowie

Szepietowo, jak co roku, stało się areną prestiżowej wystawy zwierząt hodowlanych, przyciągając rolników, hodowców i miłośników zwierząt z całego kraju.

Pierwszego dnia wystawy, tj. 29.06.2024r., od godz. 7:30, podejrzeliśmy z boku, co działo się na ringu podczas oceny bydła mięsnego. W centrum uwagi znalazł się wybór czempionów, wiceczempionów i superczempiona bydła mięsnego spośród 70 wystawionych w tym roku zwierząt. Zespół Sędziowski w składzie: Zbigniew Góral, Barbara Binerowska-Musiał, Jerzy Moniuszko – selekcjonerzy PZHiPBM, mieli trudne zadanie, które zawsze budzi spore emocje i kontrowersje – wybór najlepszych spośród zaprezentowanych sztuk. Dzięki ciężkiej pracy hodowców, ich zaangażowaniu i miłości do zwierząt, poziom hodowli w Polsce osiąga coraz wyższe standardy. Wystawcy zaprezentowali swoje najpiękniejsze okazy bydła mięsnego – zwierzęta, które są nie tylko źródłem wysokiej jakości mięsa, ale także dumną wizytówką ich hodowli. W czasie wystawy można było podziwiać zwierzęta różnorodnych ras – od popularnych: Limousine, poprzez Hereford, Charolaise aż po rasy mniej popularne, które coraz częściej można dostrzec na polskich pastwiskach, takie jak: Blonde d’Aquitaine, Angus Czerwony, Belgijska Biało-Błękitna, Highland i Galloway, Salers. Każde z pokazanych zwierząt było doskonale przygotowane, co świadczy o ogromnym wysiłku włożonym przez hodowców w ich pielęgnację i trening.

Sędziowie z dużą precyzją oceniali każdą sztukę w ramach wyprowadzanej na ring stawki zwierząt. Wybór czempionów i wiceczempionów nie był łatwy, ale Komisja podeszła do niego z pełnym profesjonalizmem. Ponadto hodowcy starali się pokazać swoje zwierzęta od jak najlepszej strony. Było to zrozumiałe, ponieważ każdy chciałby, aby jego praca została doceniona. Jednak sędziowie wykazywali się dużym opanowaniem i rzetelnością w ocenie, ich wprawne „oko” wychwyciło niuanse w budowie zwierząt. Wieloletnie doświadczenie w ocenie bydła mięsnego oraz wymiana między sobą spostrzeżeń i uwag, pomogło w podjęciu jak najbardziej trafnych i sprawiedliwych decyzji.

Kiedy nadszedł moment wyboru superczempiona, napięcie na ringu wzrosło. Sędziowie zebrali się na krótką naradę, co było momentem kluczowym. Przewodniczący Komisji podkreślił, że młode zwierzęta mają ogromny potencjał, co miało znaczący wpływ na ostateczny wybór superczempiona. Wskazał też na zalety budowy jałówki rasy Limousine o imieniu LUKA-4 (zdobywczyni tytułu SUPERCZEMPIONA), której właścicielem jest pan Paweł Goławski. Podjęta przez Sędziów decyzja była kluczowa i wzbudziła jak zawsze największe emocje. Na koniec zaprezentowano rundę honorową wszystkich wybranych czempionów i superczempiona.

Dziękujemy szczególnie wszystkim hodowcom, którzy zechcieli wziąć udział VI Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego w Szepietowie, Komisji Oceny zwierząt, organizatorom i pracownikom PZHiPBM za włożony wkład i poniesiony trud żmudnych przygotowań, a także wszystkim zaproszonym gościom, którzy nas zaszczycili swoją obecnością podczas tegorocznego święta hodowców w Szepietowie.

Relacja z VI Krajowej Wystawy Bydła Mięsnego w Szepietowie.

Od 29 do 30 czerwca 2024 roku w Szepietowie trwała Krajowa wystawa bydła mięsnego, w której 22 naszych hodowców zaprezentowało bydło mięsne w obrębie dziewięciu ras: LIMOUSINE, CHAROLAISE, ANGUS CZERWONY, BELGIJSKA BIAŁO-BŁĘKITNA, SALERS, HEREFORD, BLONDE D’AQUITAINE, HIGHLAND I GALLOWAY.

Komisja sędziowska w składzie: Zbigniew Góral – przewodniczący, Jerzy Moniuszko i Barbara Binerowska-Musiał, dokonała oceny bydła ras mięsnych w następujących kategoriach: Buhaje do 24 miesięcy, Buhaje powyżej 24 miesięcy, Krowy z cielętami, Jałowice do 18 miesięcy, Jałowice powyżej 18 miesięcy.

PONIŻEJ LISTA CZEMPIONÓW I VICECZEMPIONÓW:

kategoria buhaje do 24 m-cy

Belgijska biało-błękitna E-KLEMENS Z, Landuyt Bernard
Charolaise ESET, Napiórkowski Kacper
Limousine EMIGRANT E, Kołoszyc Zbigniew
Salers FERO, Bochyński Błażej

kategoria buhaje powyżej 24 m-cy 

Charolaise DANY, Koloch Adam
Limousine DOG, Pulkowski Krzysztof

kategoria krowy z cielętami

Charolaise NEFERTIE PS, Szerfenberg Patryk

kategoria jałowice do 18 m-cy

Angus czerwony PAWA -3, Dmochowski Ryszard
Belgijski biało-błękitna B-TINA Z KAV, Landuyt Bernard
Charolaise, KORA, Napiórkowski Kacper
Hereford, KLIKA, Golmanowski Krzysztof
Limousine, LUKA-4, Goławski Paweł

kategoria jałowice powyżej 18 m-cy

Belgijska biało-błękitna, KALINA, Landuyt Bernard
Blonde d‘aquitaine, NUTRA 4, Chyliński Przemysław
Charolaise, FRANCOISE 2, Kaczorek Michał
Galloway ENDYWIA, Kopicka Monika
Highland cattle SMILA, Szleger Barbara
Limousine LESANKI 1P, Kraśnicki Piotr

WICECZEMPIONY

kategoria buhaje do 24 m-cy 

Limousine FANATYK, Klimza Jacek

kategoria buhaje powyżej 24 m-cy 

Limousine EROS, Klimza Jacek

kategoria krowy z cielętami 

Charolaise, UGANA, Rydelek Paweł

kategoria jałowice do 18 m-cy 

Charolaise NEFERITE PS, Szerfenberg Patryk
Limousine BANDA, Koźlakiewicz Urszula

kategoria jałowice powyżej 18 m-cy 

Charolaise OTRA, Napiórkowski Kacper
Limousine UNANA 1 P, Kraśnicki Piotr

SUPERCZEMPIONEM VI KRAJOWEJ WYSTAWY BYDŁA MIĘSNEGO W SZEPIETOWIE

została jałowica w kategorii wiekowej do 18 m-cy rasy limousine – LUKA-4, jej właścicielem jest Goławski Paweł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Hodowcom  za udział w Wystawie i perfekcyjne przygotowanie zwierząt.

Wystawa w Boguchwale 14-16 czerwca

W dniach 14-16 czerwca w Boguchwale odbyła się kolejna regionalna wystawa bydła mięsnego, na której hodowcy mieli okazję zaprezentować swoje najlepsze zwierzęta. Wydarzenie przyciągnęło wielu zwiedzających, którzy mogli podziwiać różnorodność ras oraz najpiękniejsze sztuki bydła.

Najwyższe wyróżnienie: tytuł Super Championa, zdobył buhaj EDYM rasy Charolaise z hodowli Pana Adama Kolocha.

Wszystkie zaprezentowane zwierzęta były bardzo dobrze przygotowane do wystawy.  Hodowcy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, co było widoczne podczas prezentacji  zwierząt.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy mieli okazję z bliska przyjrzeć się pięknym okazom takich ras  jak: Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Angus czerwony, Hereford, Simentaler mięsny, Highland, Belgijska Biało-Błękitna oraz Galloway. Wydarzenie nie tylko promuje osiągnięcia Hodowców, ale także stanowi doskonałą platformę wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów branżowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom za ich osiągnięcia!

Wystawy Regionalne – 7-9 czerwca

W miniony weekend 7-9 czerwca PZHiPBM zorganizował trzy regionalne wystawy bydła mięsnego: w Sielinku, Lubaniu  i Kamieniu Śląskim (Opolagra), na których Hodowcy z całego regionu zaprezentowali swoje najpiękniejsze zwierzęta.  Mieliśmy okazję podziwiać imponujące okazy takich ras jak: Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Angus czerwony, Hereford, Simentaler Mięsny, Highland, Belgijska Biało-Błękitna oraz Galloway.

Najwyższe wyróżnienie w postaci tytułu Super Championa zdobyli:  

 • Buhaj ABBI ET z hodowli Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare Sp. z o.o. (Sielinko)
 • Buhaj FANATYK z hodowli Pana Jacka Klimzy. 
 • Jałowica BANDA z hodowli Pana Piotra Koźlakiewicza.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim Hodowcom, ich ociągnięcia to wynik umiejętności, wiedzy, odpowiedniej selekcji i przede wszystkim ciężkiej pracy hodowlanej. Dziękujemy Naszym Hodowcom, że mieliśmy możliwość podziwiania efektów  Ich codziennej, ciężkiej  pracy hodowlanej.

Lubań

Opolagra

Sielinko

VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego

Informacja o niedokonaniu wyboru oferty w powtórnym postępowaniu konkursowym nr 5/FPMW/2024

Informujemy o niedokonaniu wyboru oferty w powtórnym postępowaniu konkursowym nr 5/FPMW/2024 przeprowadzonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym zapewnienia usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego
KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

Wyboru nie dokonano z powodu braku złożonych ofert.

(dotyczy zapewnienia usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi  przedsięwzięcia pod nazwą  „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 r.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 roku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

28-30 czerwca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 3.  Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena  – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonanie usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.
Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt.
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt.

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,
C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta,
  c) bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 5. Z Oferentem może zostać zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty nastąpi w dniu 25 czerwca 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia

Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 25 czerwca 2024 r.  do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 20 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 17 czerwca 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wyborze oferty w postepowaniu 6/FPMW/2024

z dnia 13.06.2024 r.

(dotyczy zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.)

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu konkursowym nr 6/FPMW/2024 przeprowadzonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym zapewnienia usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w Szepietowie, w dniach 29-30 czerwca 2024 r.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania pn.: „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 6

Liczba ofert odrzuconych – 2

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez: KMS INSPIRACJA Sp. z o.o.; ul. Ryżowa 45a lok. 1, 02-495 Warszawa

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej podczas realizacji przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w Szepietowie w woj. podlaskim w dniach
29-30 czerwca 2024r.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

29-30 czerwca 2024r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy udokumentują pochodzenie mięsa.
 3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 1. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena – 50 %
 2. jakość – 50%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę z jakiego rodzaju mięsa zostało przyrządzone danie kulinarne.

W przypadku przygotowania potrawy z mięsa wołowego pochodzącego z bydła:

ras mlecznych – 0 pkt
mieszańców ras mlecznych i mięsnych – 25 pkt
mieszańców ras mięsnych lub mięso pochodzące od czystorasowego bydła mięsnego – 50 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zostaną uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „jakość”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „jakość”, wynosi 100.

Pc = C + J

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „jakość”;
C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
J – przyznana ilość punktów w kryterium „jakość”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta
  c) bez podania przyczyny
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
 1. Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 3. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi 21 czerwca 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 10.00
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 20 dni
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR
 3. Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 13 czerwca 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe nr 5/FPMW/2024 z dnia 06.06.2024 r.

(dotyczy zapewnienia usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi  przedsięwzięcia pod nazwą  „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 r.)

Informujemy o niedokonaniu wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr 5/FPMW/2024 przeprowadzanym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym zapewnienie usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

Z powodu braku nadesłanych ofert zostanie przeprowadzone ponowne postępowanie konkursowe dotyczące zapewnienia usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wynajmu samochodu do przewozu osób i towarów na czas obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego” w dniach 28-30 czerwca 2024 roku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

28-30 czerwca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 3.  Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena  – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonanie usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt.
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt.

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,
C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta,
  c) bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 5. Z Oferentem może zostać zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór oferty nastąpi 14 czerwca 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 14 czerwca 2024 r.  do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 20 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 6 czerwca 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wyborze oferty na zapytanie ofertowe nr 4/FPMW/2024 z dnia 5.06.2024 r.

(dotyczy przygotowania i dostarczenia do siedziby PZHiPBM w Warszawie gadżetów oraz strojów dla oprowadzających zwierzęta na VI Krajową Wystawę Bydła Mięsnego (wg podanej specyfikacji)

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu konkursowym nr 4/FPMW/2024 przeprowadzonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym przygotowania i dostarczenia do siedziby PZHiPBM w Warszawie gadżetów oraz strojów dla oprowadzających zwierzęta na VI Krajową Wystawę Bydła Mięsnego

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:
– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 3
Liczba ofert odrzuconych – 2

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez: Nu MEDIA Elżbieta Jażdżewska, ul. Kościuszki12/2, 10-502 Olsztyn

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie do siedziby PZHiPBM w Warszawie gadżetów oraz strojów dla oprowadzających zwierzęta na VI Krajową Wystawę Bydła Mięsnego.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

26 czerwca 2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są
  w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 3. Oferent jest zobowiązany do przesłania wizualizacji oferowanych produktów.
 4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub     osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena  – 90 %


 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę długość terminu płatności jaka zostanie zaproponowana za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznawania punktów będzie wyglądała następująco:

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + J

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”;
C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
J – przyznana ilość punktów w kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta
  c) bez podania przyczyny
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
 2. Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 13 czerwca 2024 r.  do godz. 10.00
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 2. Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 5 czerwca 2024 r.
 4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zamówienia.
 6. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Możliwości dla polskiego eksportu do Kazachstanu – sektor rolno-spożywczy” – WEBINARIUM

Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na webinarium „ Możliwości dla polskiego eksportu do Kazachstanu – sektor rolno-spożywczy”, które odbędzie się 12 czerwca 2024 r. w godzinach 11:00 – 13:00.

Kazachstan to największa gospodarka w regionie Azji Centralnej oraz kierunek z ogromnym potencjałem dla polskich przedsiębiorców.

W trakcie webinarium zostaną omówione następujące kwestie:

 • dlaczego warto zwrócić uwagę na Kazachstan,
 • jak wygląda współpraca z lokalnymi dystrybutorami artykułów spożywczych,
 • jakie wymagania i przepisy obowiązują na terenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej,
 • na co warto zwrócić uwagę podczas planowania transportu do Kazachstanu.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 czerwca o godzinie 11:00.

Informacja o wyborze na zapytanie ofertowe nr 3/FPMW/2024

z dnia 29.05.2024 r.

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu konkursowym nr 3/FPMW/2024 przeprowadzonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym kosztu jednostkowego przeprowadzenia badania prób krwi pochodzących od 1 sztuki bydła rasy mięsnej w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR przy założeniu zlecenia badań  w ilości do 100 sztuk bydła.  Zapytanie dotyczyło wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań prób krwi od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 1

Liczba ofert odrzuconych – brak

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez: VETLABGROUP  JĘDRYCZKO SP. Z O.O., ul. Ostródzka 49, 11-036 Gietrzwałd.

Dotyczy kosztu jednostkowego przeprowadzenia badania prób krwi pochodzących od 1 sztuki bydła rasy mięsnej w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR przy założeniu zlecenia badań  w ilości do 100 sztuk bydła.  Zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań prób krwi od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania do 100  sztuk próbek krwi pochodzących od bydła ras mięsnych biorących udział w „VI Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego” (w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Szepietowie) w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR, przy czym – zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań w dwóch kierunkach (cena za badanie prób od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN PRZEPROWADZENIA BADAŃ

do 25 CZERWCA  2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są
  w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 3. Oferty nie spełniające warunków udziału w postepowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 4. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub     osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena jednostkowa za wykonanie badania prób w dwóch kierunkach chorobowych od 1 sztuki bydła – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę długość terminu płatności jaka zostanie zaproponowana za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznawania punktów będzie wyglądała następująco:

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + J

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”;
C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
J – przyznana ilość punktów w kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta
  c) bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
 3. Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 5. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi  28 maja 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa do dnia 27 maja 2024 r.  do godz. 15.00
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 2. Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 17 maja 2024 r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1 buhaj na 15 krów a nie na 30.

Takie korzystne zmiany nastąpiły dla zainteresowanych hodowców i producentów żywca wołowego, którzy chcą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów w w wysokości 5000 PLN. Zaktualizowane zasady udzielania wsparcia oraz dokumenty zostaną wkrótce opublikowane na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

UWAGA
Świadectwem zootechnicznym nie jest „żółta karta ”

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZHiPBM

W dniu 14 maja 2024 roku w Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W tegorocznych obradach uczestniczyło 57 z 79 zaproszonych delegatów.

Prezes Zarządu, Jacek Zarzecki, przedstawił najważniejsze działania podjęte w 2023 roku oraz plany na rok bieżący. W szczególności zwrócono uwagę na sukces związany z podwyższeniem dopłat do dobrostanu zwierząt oraz wprowadzeniem dofinansowania do zakupu buhajów hodowlanych. Kolejnym krokiem będzie dofinansowanie chowu otwartego oraz wsparcie dla Systemu jakości QMP.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w 2023 roku oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ten okres. Walne zgromadzenie przyznało również Panu Bogdanowi Konopce tytuł Honorowego Prezesa Związku, doceniając jego wkład w rozwój PZHiPBM.

W trakcie dyskusji omówiono kluczowe problemy branży, w tym konieczność przywrócenia papierowych paszportów dla bydła oraz umożliwienia uboju mobilnego i pastwiskowego. Poruszono także kwestię wypłaty odszkodowań za straty spowodowane przez wilki.

Dziękujemy wszystkim Delegatom za przybycie oraz konstruktywną dyskusję, która z pewnością przyczyni się do refleksji nad tworzeniem nowych strategii dalszego rozwoju Związku.

Zapytanie ofertowe nr 3/FPMW/2024

z dnia 17.05.2024 r.

Dotyczy kosztu jednostkowego przeprowadzenia badania prób krwi pochodzących od 1 sztuki bydła rasy mięsnej w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR przy założeniu zlecenia badań  w ilości do 100 sztuk bydła.  Zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań prób krwi od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia badania do 100  sztuk próbek krwi pochodzących od bydła ras mięsnych biorących udział w „VI Krajowej Wystawie Bydła Mięsnego” (w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Szepietowie) w kierunku otrętu bydła (IBR/IPV) metodą Elisa oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) metodą PCR, przy czym – zapytanie dotyczy wysokości łącznej stawki jednostkowej za  wykonanie badań w dwóch kierunkach (cena za badanie prób od 1 sztuki bydła w dwóch kierunkach).

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN PRZEPROWADZENIA BADAŃ

do 25 CZERWCA  2024 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są
  w stanie upadłości, likwidacji itp.;
 2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 3. Oferty nie spełniające warunków udziału w postepowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 4. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia lub     osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena jednostkowa za wykonanie badania prób w dwóch kierunkach chorobowych od 1 sztuki bydła – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brana pod uwagę długość terminu płatności jaka zostanie zaproponowana za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznawania punktów będzie wyglądała następująco:

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt
Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + J

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”;
C – przyznana ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
J – przyznana ilość punktów w kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów w danym kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
  a) kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu
  b) kiedy nie wpłynie żadna oferta
  c) bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie bez wyboru jakiegokolwiek oferenta, bez podania przyczyny.
 3. Oferentom nie przysługują wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 5. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.

Wybór oferty nastąpi  28 maja 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa do dnia 27 maja 2024 r.  do godz. 15.00
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 2. Postępowanie jest związane z realizacją zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 17 maja 2024 r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia
 3. Formularz ofertowy
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wyborze na zapytanie ofertowe nr 2/FPMW/2024

z dnia 09.05.2024 r.

Informujemy o wyborze oferty w postępowaniu konkursowym nr 2/FPMW/2024 przeprowadzonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, dotyczącym częściowej organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w Szepietowie (woj. podlaskie) w dniach
29-30 czerwca 2024r.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację części zadania pn.: „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:
– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),
– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert odrzuconych – brak

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo

(dotyczy częściowej organizacji i obsługi, przedsięwzięcia pn. VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, które ma mieć miejsce w Szepietowie w woj. podlaskim w dniach 29-30 czerwca 2024 r.)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244, z późn.zm.),

– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1496),

– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.),
w szczególności art. 701 – 705,

– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

ul. Rakowiecka 32

02-532 Warszawa

NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest częściowa organizacja i obsługa, przedsięwzięcia pn. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które ma mieć miejsce w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Szepietowie w woj. podlaskim.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

29-30 czerwca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie trzy wystawy o podobnym charakterze (np. krajowym/regionalnym).

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia
i wykazu przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

– wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

1.pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;

2.pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;

3.jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;

4.pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.

– zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena – 90 %
 1. termin płatności – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brane pod uwagę termin płatności jaki zostanie zaproponowany za wykonane usługi. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni.

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Zaproponowany termin płatności 14 dni – 5 pkt.

Zaproponowany termin płatności 30 dni – 10 pkt.

W przypadku zaproponowanego terminu płatności pomiędzy 14 a 29 dni liczba punktów zostanie przyznana jak za 14 dni. W przypadku zaproponowanego terminu płatności powyżej 30 dni liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana jak za 30 dni.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „termin płatności”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „termin płatności” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „termin płatności”,

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,

T – przyznana ilość punktów za kryterium „termin płatności”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:

 1. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 2. kiedy nie wpłynie żadna oferta,
 3. bez podania przyczyny.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez
 2. podania przyczyny. Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 1. Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 3. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 4. Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wybór oferty nastąpi 21 maja 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz przeprowadzonych wystaw/pokazów w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia

Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.) termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 15.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „VI Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 9 maja 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Walne Zgromadzenie Delegatów PZHiPBM

Uprzejmie zapraszam Delegatów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14.05.2024 roku, o godz. 11.00, w SGGW Audytorium im. J. Mikułowskiego – Pomorskiego (Pawilon 1, wejście A) przy ul. Rakowieckiej 30 w Warszawie.

Dziękujemy Hodowcom i Producentom za udział w szkoleniach

Dziękujemy wszystkim Hodowcom i Producentom bydła, którzy brali udział naszych szkoleniach, organizowanych w ramach działań sfinansowanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Mamy nadzieję, że prezentowane tematy poszerzyły wiedzę w zakresie systemów jakości, profilaktyki i bioasekuracji w stadach bydła jak również w zakresie żywienia i ekoschermatów oraz w tym tak ważnym zagadnieniu  jakim jest dobrostan zwierząt. Wszystkie. Materiały szkoleniowe znajdą Państwo w zakładce do pobrania. 

#FunduszePromocji

Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła

Na naszych szkoleniach dla hodowców bydła poruszaliśmy kwestie związane ze zrównoważoną produkcją wołowiny, prowadzoną w ramach systemów jakości. Analizowaliśmy również korzyści, wynikające z realizacji ekoschematu “Dobrostan zwierząt”. Realizacja ekoschematów była jednym z najczęściej poruszanych zagadnień.

Kolejnymi omawianymi w trakcie szkoleń czynnikami, mającymi zasadniczy wpływ na wyniki produkcyjne i hodowlane bydła były: profilaktyka weterynaryjna i żywienie. Dlatego też wskazywano na szczególne znaczenie bioasekuracji jak również znajomość najczęściej występujących chorób oraz metod ich zwalczania.

Omówione zostały również systemy żywienia bydła, które zależą od czynników genetycznych, wieku zwierząt, dostępności pasz objętościowych oraz warunków środowiskowych, a przede wszystkim cele jakie chcemy osiągnąć.
#FunduszePromocji

Zakupu czystorasowych buhajów.

Hodowcy bydła mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków w formie dofinansowania do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. 

Od ubiegającego się o wsparcie wymaga się przedstawienia potwierdzenia nabycia w 2024 roku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, który ma świadectwo zootechniczne.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn kwoty 5 tys. zł i liczby zakupionych buhajów – nie większej niż wynik dzielenia średniej liczby krów w gospodarstwie (w roku poprzedzającym ten, w którym został zakupiony buhaj) przez 30

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający zakup buhaja;
 • kopię świadectwa zootechnicznego;
 • wszystkie zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie

Szczegóły na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-zakup-czystorasowego-buhaja-rasy-miesnej

Odpowiedź MRiRW na wspólne pismo

organizacji branżowych dot. ochrony polskiego rynku przed nadmiernym importem rolno-spożywczym z Ukrainy.

SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA JUŻ W LUTYM I MARCU

Pragniemy Państwa poinformować, że w  miesiącach lutym i marcu bieżącego roku planujemy zorganizować cykl 16  szkoleń dla hodowców i producentów bydła mięsnego z terenu całej Polski. Szkolenia zostaną przeprowadzone we wszystkich województwach, w większości przypadków w znanych już Państwu lokalizacjach.

W programie szkoleń przewidziano podjęcie tematyki bezpośrednio związanej z  hodowlą bydła mięsnego i  produkcją wysokogatunkowej wołowiny, ale nie tylko. Wykłady poprowadzą specjaliści  z zakresu żywienia bydła mięsnego, weterynarii oraz systemów jakości produkowanej wołowiny. Nawiążemy również do tematu dobrostanu i pozyskania środków w ramach ekoschematów realizowanych w ramach Krajowego Planu Strategicznego.

Mamy nadzieję, że tak jak zwykle będziemy mieli możliwość wzajemnego podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem oraz poruszyć wiele aktualnych wątków dotyczących branży hodowli bydła mięsnego w ramach planowanej dyskusji.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i producentów bydła mięsnego do udziału w tegorocznej edycji szkoleń, także tych którzy dopiero planują „przygodę z bydłem mięsnym”

Szkolenia będą realizowane ze środków pozyskanych z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Poniżej zestawienie miejsc i terminów realizacji szkoleń. W najbliższych dniach uszczegółowimy dane dotyczące lokalizacji.

PZHiPBM

 • 20 LUTY – SUCHOWOLA (PODLASKIE)
 • 21 LUTY-  OLSZTYN (WARMIŃSKO- MAZURSKIE)
 • 22 LUTY –  PŁOŃSK (MAZOWIECKIE)
 • 27 LUTY – SIELINKO (WIELKOPOLSKIE)
 • 28 LUTY – KALSK (LUBUSKIE)
 • 29 LUTY –  BARZKOWICE (ZACHODNIOPOMORSKIE)
 • 5 MARZEC –  LUBAŃ (POMORSKIE)
 • 6 MARZEC –  MINIKOWO (KUJAWSKO-POMORSKIE)
 • 12 MARZEC – MODLISZEWICE (ŚWIĘTOKRZYSKIE)
 • 13 MARZEC – KARNIOWICE (MAŁOPOLSKIE)
 • 14 MARZEC – BOGUCHWAŁA (PODKARPACKIE)
 • 19 MARZEC – WROCŁAW (DOLNOŚLĄSKIE)
 • 20 MARZEC – ŁOSIÓW (OPOLSKIE)
 • 25 MARZEC –  URSZULIN (LUBELSKIE)
 • 26 MARZEC – BRATOSZEWICE (ŁÓDZKIE)
 • 27 MARZEC – MIKOŁÓW (ŚLĄSKIE)

Zapytanie ofertowe nr 1/FPMW/2024

z dnia 25.01.2024 r.

(dotyczy organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. „SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r.)

Informujemy o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/FPMW/2024 ogłoszonym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego dotyczącym organizacji i obsługi przedsięwzięcia pn. „Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r.

Zadanie jest związane z przeprowadzeniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców na realizację zadania pn.: „Szkolenia da Hodowców i Producentów Bydła”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:
– Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
– Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
– Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.), w szczególności art. 701 – 705,
– Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

Liczba złożonych ofert – 1
Liczba ofert odrzuconych – brak

W toku postępowania wyłoniono ofertę złożoną przez Agencję Reklamową Matrix s.c. ul. J. Wengris 17, 10-765 Olsztyn.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2244),
 • Ustawą z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (tj..: Dz. U. z 2021 r., poz. 1496),
 • Ustawą  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.),
  w szczególności art. 701 – 705,
 • Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych – zał. do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
NIP: 527-20-04-291, REGON: 011639653, KRS: 0000100924

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  organizacja i obsługa przedsięwzięcia pn. „SZKOLENIA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA”, które ma mieć miejsce w 16 lokalizacjach na terenie Polski w dniach 20 lutego – 27 marca 2024 r

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

20 lutego – 27 marca 2024 r.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż: nie są w stanie upadłości, likwidacji itp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizowali należycie przynajmniej jedno wydarzenie o podobnym charakterze dla hodowców bydła mięsnego, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.

3. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.

5. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie złożonego oświadczenia
i wykazu przeprowadzonych szkoleń/konferencji w przeciągu ostatnich 5 lat.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 • wykonawcą zadania jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust.3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

 Zgodnie z paragrafem 8 ust 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia wsparcia finansowego z funduszu promocji produktów rolno-spożywczych wykonawcą zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie może być osoba fizyczna, która:

 1. pełni funkcję członka komisji zarządzającej funduszu promocji;
 2. pełni funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, któremu udzielono wsparcia;
 3. jest osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu, któremu udzielono wsparcia, lub osobą wykonującą w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy;
 4. pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, z osobą pełniącą funkcje, o których mowa w pkt 1–3.
 5. zostanie złożona po terminie.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 1. cena  – 90 %
 • rodzaj mięsa wykorzystanego do wykonania posiłku – 10%

W przypadku tego kryterium będzie brany pod uwagę rodzaj mięsa jakie zostanie wykorzystane do przygotowania posiłków (drugiego dania obiadowego) wydawanych w trakcie szkoleń

Ocena przyznania punktów wygląda następująco.

Za przygotowanie posiłku na bazie mięsa wołowego – 10 pkt.

Za przygotowanie posiłku na bazie innego rodzaju mięsa – 5 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium „cena” i kryterium „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”. Maksymalna ilość punktów, którą można osiągnąć – po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryterium „cena” oraz „”rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku” wynosi 100.

Pc = C + T

Gdzie:

Pc – punkty całkowite za kryterium „cena” i „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”,
C – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena”,
T – przyznana ilość punktów za kryterium „rodzaj mięsa wykorzystanego do przygotowania posiłku”.

Brak wyraźnej deklaracji będzie skutkował przyznaniem 0 punktów za dane kryterium.

VII. WYBÓR OFERTY

 1. Postępowanie prowadzone na drodze konkurencyjnego wyboru wykonawców może zostać zakończone bez wyboru oferty:
 2. kiedy wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 3. kiedy nie wpłynie żadna oferta,
 4. bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
 • Zamawiający ma prawo do zakończenia konkurencyjnego trybu wykonawców w każdym czasie, bez wyboru jakiegokolwiek oferenta bez podania przyczyny.
 • Oferentom nie przysługuje wobec zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołań od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
 • W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie minimum 3 dni ofert dodatkowych.
 • Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane
  w złożonych wcześniej ofertach podstawowych.
 • Z Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wybór oferty nastąpi 5 lutego 2024 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie ul. Rakowiecka 32.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz przeprowadzonych szkoleń/konferencji w przeciągu ostatnich 5 lat.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z Zasadami obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (zał. do Zarządzenia

Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 20.01.2022 r.)  termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej, wysłania e-mailem lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru).

 1. Prosimy o przesłanie swojej oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (bydlo@bydlo.com.pl) lub osobiście na adres: ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa do dnia 5 lutego 2024 r.  do godz. 10.00.
 2. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, zgodnie
  z zasadami obsługi funduszu promocji produktów rolno-spożywczych stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 06/2022/Z Dyrektora Generalnego KOWR.
 3. Postępowanie jest związane z realizacja zadania pt. „Szkolenia dla Hodowców i Producentów Bydła”, które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 4. Niniejsze zaproszenia do składania ofert upubliczniono na stronie internetowej https://bydlo.com.pl/ w dniu 25 stycznia 2024 r.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. Każdy Oferent ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zadania.
 7. Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje: pisemnie lub drogą elektroniczną.
 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 9. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oświadczenia.
 3. Formularz ofertowy.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Konkurs – Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Notowania rynkowe

zobacz starsze

Partnerzy